texty k music-seleny

falling down

17. prosince 2009 v 14:32 | Beruszkaa

Falling down

English:
You walk and talk like you're some new sensation,
You move in circles you don't need an invatation.
You spent your money you can't get no satisfaction,
You play it right so you can get the right reaction.

It won't be long my darling,
Pick up the phone, nobody's on it.
Where are your friends now, baby?
Aren't they the ones supposed to be there for...

You (You), you're falling down,
The world starts spinning round.
You (You), you're falling down,
Now which? Look all around.
You (You), you're falling down,
and you know I'll be around.
You're falling down, faling down...

Without a place when you're lookin' in the mirror,
The truth is blurry but the lies are gettin' clearer.
You're eyes are fixed, your smile is so elastic,
You gave me roses but they're all just made of plastic.

It won't be long my darling,
Pick up the phone, nobody's on it.
Where are your friends now, baby?
Aren't they the ones supposed to be there for...

You (You), you're falling down,
The world starts spinning round.
You (You), you're falling down,
Now which? Look all around.
You (You), you're falling down,
and you know I'll be around.
You're falling down, faling down...

...for the camera everybody's looking at'cha,
Smile for the camera if they're all about to trash ya.
Smile for the camera (camera, camera),
Smile for the camera, who's gonna catch ya?

You (you)...

You (You), you're falling down,
The world starts spinning round.
You (You), you're falling down,
Now which? Look all around.
You (You), you're falling down,
and you know I'll be around.
You're falling down, faling down...

Smile for the camera everybody's looking at ya,
Smile for the camera if they're all about to trash ya.


Česky:
Chodíš a mluvíš jako nějaká nová senzace,
Pohybuješ se v kruzích, nepotřebuješ pozvánku.
Utrácíš své peníze, nemůžeš najít uspokojení,
Hraješ to tak dobře, až můžeš dostat správnou reakci.

Nebude to trvat dlouho miláčku,
Zvedni telefon, nikdo ti neodpoví.
Kde jsou teď tví přátelé, zlato?
Nejsou to náhodou oni, kteří by tě tu měli podpořit...

Ty (ty) ty padáš dolů,
Svět se začíná točit dokola.
Ty (ty) ty padáš dolů,
Teď který? Podívej se kolem.
Ty (ty) ty padáš dolů,
A ty víš že budu poblíž.
Ty (ty) ty padáš dolů, padáš dolů...

Bez místa, kde se můžeš podívat do zrcadla,
Je pravda rozmazaná, ale lži jasnější.
Tvé oči jsou falešné, tvůj úsměv je tak umělý,
Dal jsi mi růže, ale všechny jsou z plastu.

Nebude to trvat dlouho miláčku,
Zvedni telefon, nikdo ti neodpoví.
Kde jsou teď tví přátelé, zlato?
Nejsou to náhodou oni, kteří by tě tu měli podpořit...

Ty (ty) ty padáš dolů,
Svět se začíná točit dokola.
Ty (ty) ty padáš dolů,
Teď který? Podívej se kolem.
Ty (ty) ty padáš dolů,
A ty víš že budu poblíž.
Ty (ty) ty padáš dolů, padáš dolů...

...každý s kamerou se po tobě shání,
Úsměv na kameru, pokud tě všichni hodlají zavrhnout.
Úsměv na kameru (kameru, kameru),
Úsměv na kameru, kdo tě hodlá chytit?

Ty (ty)...

Ty (ty) ty padáš dolů,
Svět se začíná točit dokola.
Ty (ty) ty padáš dolů,
Teď který? Podívej se kolem.
Ty (ty) ty padáš dolů,
A ty víš že budu poblíž.
Ty (ty) ty padáš dolů, padáš dolů...

Každý s kamerou tě po tobě shání,
Úsměv na kameru, pokud tě všichni hodlají zavrhnout.

Tell me something

17. prosince 2009 v 14:27 | Beruszkaa

Tell me something

English:
Everybody tells me that it's so hard to make it
Yet so hard to break it
And there's no way to fake it
Everybody tells me that it's wrong what I'm feeling
I shouldn't believe it
The dreams that I'm dreaming
I hear it everyday
I hear it all the time
I'm never gonna amount to much
But they're never gonna change my mind
OH!

Tell me, Tell me, Tell Me
Something I don't know x3
Tell me, tell me, tell me
Something I don't know x3


How many inches in a mile
What it takes to make you smile
Getcha not to treat me like a child, baby

Tell me, tell me, Tell me
Something I don't know something x3
Tell me, Tell me
Something I don't know
Tell me, Tell me
Something I do't know

Everybody tells me
I Don't know what I'm doing
This life I'm pursuing
The odds of me loosing
Everybody tells me that it's one in a million
More like one in a billion
Or one in a zillion
I hear it everyday
I hear it all the time
I'm never gonna amount to anything
But they're never gonna change my mind
OH!

Tell me, tell me, Tell me
Something I don't know x3
Tell me, tell me, Tell me
Something I don't know x3

How many inches in a mile
What it takes to make you smile
Getcha not to treat me like a child, baby
Tell me, Tell me, Tell me
Something I don't know x3

I'm on my way I know
I'm gonna get there someday
It doesn't help when you say
It won't be easy

Tell me, tell me, Tell me
Something I don't know x3
Tell me, tell me, Tell me
Something I don't know x3

How many inches in a mile
What it takes to make you smile
Getcha not to treat me like a child, baby

Tell me, Tell me, Tell me
Something I don't know


Česky:
Každý mi říká, že je to tak těžké, aby se
Přesto se tak tvrdě, až durchbrechen
A neexistuje žádný způsob, jak předstírat, že
Každý mi říká, že je to špatné, co jsem pocit,
Jsem přesvědčen, že by neměla
Sny, které jsem snil
Slyšel jsem, že každodenní
Slyšel jsem, že po celou dobu
Já jsem nikdy částka mnohem
Ale oni to nikdy měnit mé mysli
OH!

Řekni mi, řekni mi, Tell Me
Něco nevíte x3
Řekni mi, řekni mi, řekni mi
Něco nevíte x3

Kolik palců v míli
Co je zapotřebí, aby vám úsměv
Getcha není k léčbě mi jako dítě, baby

Řekni mi, řekni mi, Řekni mi
Něco nevíte něco x3
Pověz mi Pověz mi
Něco Nevím
Pověz mi Pověz mi
Něco Nevím

Každý mi říká,
Já nevím, co jsem dělal
Tento život jsem sledujících
Pravděpodobnost mi dobře
Každý mi říká, že je to jeden z milionu
Spíš jako jeden z miliard
Nebo jeden z obrovské množství
Slyšel jsem, že každodenní
Slyšel jsem, že po celou dobu
Já jsem nikdy na nic částka
Ale oni to nikdy měnit mé mysli
OH!

Řekni mi, řekni mi, Řekni mi
Něco nevíte x3
Řekni mi, řekni mi, Řekni mi
Něco nevíte x3

Kolik palců v míli
Co je zapotřebí, aby vám úsměv
Getcha není k léčbě mi jako dítě, baby
Řekni mi, řekni mi, Řekni mi
Něco nevíte x3

Jsem na mé cestě jsem znát
Budu tam dostanu někdy
To nepomůže, když řeknete
To nebude snadné

Řekni mi, řekni mi, Řekni mi
Něco nevíte x3
Řekni mi, řekni mi, Řekni mi
Něco nevíte x3

Kolik palců v míli
Co je zapotřebí, aby vám úsměv
Getcha není k léčbě mi jako dítě, baby

Řekni mi, řekni mi, Řekni mi
Něco Nevím 
 

Reklama